11 november 2010

Streektaolmeziek bij het Huus van de Taol


Vanof 15 november bin ik an 't wark as Streektaolmeziek-metwarker van de Previncie Drenthe bij het Huus van de Taol.

Vanof 15 november bin ik an 't wark as Streektaolmeziek-functionaris van de Previncie Drenthe bij het Huus van de Taol.
As streektaolmeziek-metwarker wil wij een structuriel beleid untwikkeln um de straaktaolmeziek te beholden en an te fietern in Drenthe. Der zult verscheiden activiteiten opzet worden um de streektaolmeziek in Drenthe een briedere en grotere bekendheid te geven bij publiek, mezikaanten en tekstschrievers. 
 

Lees meer op de webstee van het Huus van de Taol. 

Bijdrage RTV Drenthe:

 

< Terug