11 november 2010

Streektaalmuziek bij het Huus van de Taol


Met ingang van 15 november ben ik werkzaam als Streektaalmuziek-functionaris van de Provincie Drenthe bij het Huus van de Taol.

Met ingang van 15 november ben ik werkzaam als Streektaalmuziek-functionaris van de Provincie Drenthe bij het Huus van de Taol.
Als streektaalmuziek-functionaris is het de bedoeling een structureel beleid te ontwikkelen voor het behoud en ontwikkeling van streektaalmuziek in Drenthe. Binnen deze doelstelling zullen verschillende activiteiten worden opgezet om de streektaalmuziek in Drenthe een bredere en grotere bekendheid te geven, bij zowel publiek als musici en tekstdichters. 

Item Huus van de Taol: klik hier 

Item RTV Drenthe:

< Terug