Ik weet niet waorum, ik weet niet waorhen.
Ik weet hoe o'k hiet, mar niet wel o'k bin.
Ik kiek ies umdeel, en ok weer umhoog.
van 's aovends laat tot 's mörgens vrog.

Ik weet niet hoe 't kan en niet waordeur
Ien keer gelok, mar dan weer maleur
Heb ik mij verpraot of he'k mij verzwegen
Hef 't al die tied dan allèn an mij legen?

'k heb 't gevuul
dat ik aaltied wal zal blieven zuken
ok al vin ik dan zölf van niet.
Dat ik eigelk het zölfde wil vulen
As toen ik in je ogen keek, en zee,
dat ij degiene waren die mij wat deden
Heb ij 't gevuul
waor 'k zo naor heb zöcht?
Dat iene moment
dat ik met je dielen much.

De iene dag wal, de aandere niet
moet ik an je denken en hoe 't met je giet.
Ik vuulde mien haand en die vuulde je
toen ik je ankeek en ij keken terug.