Elke maol as ik je zie,
dan weet ik wal daj bij die aander blieft
Ik gun 't hum wal, dat is het niet
mar ik zie niet wat ij wal in hum ziet

Lest leupen ij samen langs mij hen
en deden ij net of ij mij niet meer kennen
Toch weet ik wal, dat 't niet zo is
a'k mij niet vergis, want

Vannacht blief ik bij je
Kiek mij ies an
En zie dat ik van je holden kan
Vannacht blief ik bij je
hol mij non vast
Denk niet an hoe 't bij die aander was.

Varje gáng du ser pá mig
Sá vet jag väl, hur du känner dig
även om det ger mig tröst
Sá vill min längtan ut, fá en röst

Hon har säker mycket kvar
Att ge dig som jag inte har
Om jag har fel, sá svara nu
Det har altid varit du

Inatt, stanna hos mig
lát tiden stá still
sá ser du att vár kärlek blir till liv
inatt, stanna hos mig
háll mig min vänn
jag vet att vi har väntat länge nog

För i mörkret finns bara du och jag
det finns ingen morgon dag
nát som kanske varit vi

Want het duuster lat de dag niet zien
wat tussen oes is misschien
en wat nooit veraandern zal

Dus vannacht blief ik bij je
Tot de mörgen anbrek
nát som kanske varit vi