Schrikkeldag

Met onhoorbare knal
Corrigeerde natuur de tijd
Dus raakt in de toekomst
De schrikkeldag in vergetelheid