Parade

Versieringen en kleuren
Over grijs vel
Poten in beton
Ondersteunen
het beenderengestel
Hulde aan de jubilaris
sla deze matriarchale groep gade
Welkom in Emmen
Olifanten Parade