Stem

As je miening gien stem hef
wordt alles deur aandern bepaold

A’j een bepaolde miening hebt
Wordt die deur je stem vertaold