En dan?


Drok overleg op het kantoor
over een ungewisse toekomst
Mar ien ding is nog wal het kromst
en valt mij aordig zwaor

Hoe möt dat met de dierenparkbewoners dan?
Is der veur heur ok een sociaal plan?